„Getto” – relacje z Archiwum Historii Mówionej
----