„Getto” – relacje z Archiwum Historii Mówionej
----
 
Przedstawiamy fragmenty relacji pochodzące z Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA. Stanowią one tylko niewielki wycinek zbioru AHM liczącego prawie pięć tysięcy wielogodzinnych nagrań, w tym kilkaset opowieści biograficznych byłych i obecnych mieszkańców Warszawy.

W prezentacji umieściliśmy osobiste wspomnienia warszawiaków o getcie, relacje zarówno Żydów, jak i Polaków. Jest to subiektywny, nacechowany emocjami zapis indywidualnej pamięci na temat tragicznych wydarzeń sprzed 70 lat.
NASZYMI PRZEWODNIKAMI są:
| Izaak Wacław Kornblum,
| Wiesław Dubczyński,
| Władysław Kornblum,
| Halina Aszkenazy-Engelhard,
| Irena Rowińska,
| Janusz Jarzęcki,
| Aurelia Borsut,
| Stanisław Galas,
| Janusz Gołuchowski,
| Henryk Nowicki,
| Wanda Kierzkowska.